در جلسه شورای مشورتی جوانان استاندار اصفهان که با حضور دکتر مهدی صفرخانلو مشاور استاندار در حوزه جوانان و اعضای شورا تشکیل شد کاندیداهای هرکمیته پس از بیان اهداف اصلی خود از حضور در شورا سوابق علمی و حرفه ای خود را ارائه نمودند. خانم ندا موسوی مدیر مرکز مشاوره کارآفرینی لیان نیز پس از ارائه سوابق علمی و حرفه ای خود، اهداف و نظرات خود را در مورد این شورا بیان کردند و در ادامه پس از رای گیری از اعضای کمیته، خانم موسوی به عنوان رئیس کمیته اشتغال و سرمایه گذاری اتنخاب شدند.