به منظور تهیه طرح توسعه سیور و علی آباد بازدید­های میدانی و حضور در روستا یکی از اصلی­ ترین و کلیدی­ ترین روندهای انجام این طرح است که به دنبال عقد قرارداد توسعه روستا و همچنین جلب موافقت سازمانهای درگیر با پروژه و به منظور شناخت بیشتر دو روستا در جهت دست­ یافتن به پتانسیل­ های آن­ها، از روستاهای سیور و علی آباد بازدیدهای هدفمندی صورت گرفت. هدف از این بازدیدها هماهنگی و برنامه­ ریزی باحضور دهیار، اعضای شورای اسلامی و تعدادی از معتمدین دو روستا، بازدید از ساخت و ساز روستا، صنایع دستی، محصولات کشاورزی و فرآورده ­های سیب، برقراری گفتمان مشترک بین مشاور، کارفرما و افراد ذی­ربط و ذی صلاح بود.در بازدید از روستای سیور پتانسیل‌های بسیار زیادی در زمینه‌ ي صنایع دستی، فرآورده های حاصل از میوه های خشک مانند لواشک، قیصی و…. دیده می­شد. در ادامه این بازدیداعضای مرکز مشاوره کارآفرینی لیان با حضور در روستا به بازدید از بافت های قدیمی و گفتگو با روستائیان پرداختند.