به منظور شناخت پتانسیل های روستای قمیشلو و با هدف ارائه راهکارهای اجرائی برای توسعه آن، از این روستا بازدید هدفمندی انجام گرفت. این بازدید با حضور مدیرعامل مرکز مشاوره کارآفرینی لیان، دهیار و اعضای شورای روستا انجام و پس از آن مرکز مشاوره کارآفرینی لیان جهت ارائه طرح توسعه این روستا اعلام همکاری نمودند.