در راستای فرایند انجام طرح توسعه روستاهای سیور و علی آباد مسئولین و نهادهای ذی ربط جهت آشنایی بیشتر با روستا،پتانسیل­ های آن، مشکلات و خواسته­ های روستائیان و همچنین توسعه و ساماندهی آن بازدیدی از دو روستا بعمل آوردند. این بازدید که باحضور خانم دکتر اثنی عشران مدیر کل امور بانوان و خانواده، فرماندار سمیرم و روئسای سازمان ها و ادارات مرتبط و نیز مدیرعامل مرکز مشاوره کارآفرینی لیان انجام گرفت فرصتی برای تسهیل درخواست روستائیان بود. در این بازدید محصولات باغی، فرآورده­ های کشاورزی، صنایع دستی، غذاهای بومی و گیاهان دارویی روستاهای سیور و علی­ آباد به مسئولین معرفی و از روستاهای سیور و علی آباد بازدید کاملی انجام گرفت و در ادامه مسئولین با حضور در روستا و باخبر شدن از مسائل و مشکلات روستائیان به آنها قول مساعدت و همکاری به دادند.