در این برنامه که با هدف در اختیار گذاشتن تجربیات بانوان کارآفرین از شبکه اصفهان پخش می گردد، خانم ندا موسوی مدیرعامل مرکز مشاوره کارآفرینی لیان تجربیات استارت آپ های قبلی خود را برای مخاطبین که اکثرا خانواده ها و بانوان کارآفرین هستند بیان نمودند.