به دنبال اجرای طرح توسعه روستای سیور و علی آباد و با توجه به فرهنگ غنی روستا، وجود خانه های بومگردی، محصولات ویژه، صنایع دستی و طبیعت بکر این دو روستا در هر چهارفصل سال، مرکز مشاوره کارآفرینی لیان با تاکید بر توسعه گردشگری ساختارمند، متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم روستائیان، طرح ویژه گردشگری روستاهای سیور و علی آباد را ارائه نموده است.