این جلسه در محل مرکز مشاوره کارآفرینی لیان با حضور مدیرعامل مرکزمشاوره، مدیر پروژه طرح توسعه روستاها، کارشناسان طرح، دهیار دو روستا، اعضای شورای دو روستا، رئیس میراث فرهنگی و رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان سمیرم برگزار گردید. این جلسات در پایان هرفاز از پروژه ­ی سیور و علی آباد جهت ارائه گزارش به مسئولین سازمان­­های مرتبط و نمایندگان شورای روستا در جهت مشورت و همفکری و تایید صد در صد افراد ذی صلاح و همچنین موافقت این سازمانها تشکیل می گردد. در این جلسه مدیر پروژه طرح، فاز اول طرح توسعه روستاهای سیور و علی آباد را ارائه نمودند.