در راستای طرح توسعه روستاهای سیور و علی آباد و به منظور تصویب اجرای این طرح جلسه ای در محل فرمانداری شهرستان سمیرم برگزار گردید. این جلسه با حضور تعدادی از مسئولین شهرستان سمیرم از جمله مهندس عسگریان فرماندار، مهندس اشتری بخشدار پادنای سمیرم، رئیس شورای بخش، رئیس منابع طبیعی، رئیس جهاد کشاورزی، رئیس بنیادمسکن انقلاب، نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، رئیس سازمان تربیت بدنی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد انقلاب اسلامی، دهیار و اعضای شورای روستاهای سیور و علی آباد و تیم مرکز مشاوره کارآفرینی لیان تشکیل شد. در این جلسه تمامی افراد حاضر نظرات خود را در مورد اجرای طرح توسعه روستاهای سیور و علی آباد بیان و موافقت و همکاری خود را جهت تسریع در روند اجرای این طرح اعلام نمودند.