این جلسه در محل فرمانداری شهرستان لنجان و با حضور خانم دکتر اثنی عشران مشاور و مدیر کل امور بانوان و خانواده استاندار اصفهان و آقای دکتر صفرخانلو فرماندار شهرستان لنجان و خانم ندا موسوی مدیرعامل مرکزمشاوره کارآفرینی لیان تشکیل شد. این نشست با هدف هماهنگی در راستای طرح توسعه روستاها و اجرای طرح اشتغال بانوان روستایی، مصوب دفتر امور بانوان و خانواده استانداری برگزار گردید.