این جلسه با حضور آقای سید کمال الدین میرهادی مدیر اشتغال و کارآفرینی استان اصفهان، خانم محمدی کارشناس دفتر کارآفرینی و مدیرعاملان مراکز مشاوره کارآفرینی در محل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان برگزار گردید. هدف از برگزاری این جلسه برنامه ریزی جهت هفته کارآفرینی و همچنین تشکیل انجمن صنفی مراکز مشاوره کارآفرینی بود.