این جلسه که در دفتر امور روستایی استانداری اصفهان و با حضور دکتر انصاری مدیر کل امور روستایی و شوراهای استان اصفهان، مهدی سرلک سرپرست بخشداری مرکزی شهرستان گلپایگان، علی اکبر زندی رئیس شورای اسلامی روستای وانشان، مشایخی دهیار و دانشمندی مسئول فنی این روستا و خانم کوهی مدیر پروژه طرح های توسعه روستایی مرکز مشاوره کارآفرینی لیان برگزار گردید و پس از پایان نظرات تمامی افراد، حاضرین موافقت خود را جهت عقد قرارداد طرح توسعه روستای وانشان اعلام کردند.