این نشست که باحضور مدیر کل امور روستایی و شوراها جناب آقای دکتر انصاری، فرماندار دهاقان جناب آقای قاسمیان و نیز بخشداران و دهیاران روستاهای منطقه برگزار گردید مرکز مشاوره کارآفرینی لیان برای معرفی و ارائه ی کارگروه طرح های توسعه روستایی حضور داشته است. این جلسه که با هدف آگاهی بخشیدن به دهیاران در خصوص طرح های توسعه روستایی و انواع وام های تخصیص داده شده برای روستائیان برگزار شد، مدیرعامل مرکز مشاوره کارآفرینی لیان، در خصوص طرح های توسعه روستایی تجربه های کسب شده این مرکز را بیان کردند.