در این جلسه که باحضور فرماندار و بخشداران شهرستان چادگان و همچنین دهیاران روستاهای منطقه برگزار گردید مرکز مشاوره کارآفرینی لیان نیز در معرفی و ارائه ی کارگروه طرح های توسعه روستایی حضور داشته است. در این نشست مدیرعامل مرکز مشاوره کارآفرینی لیان تجارب این مرکز را در خصوص طرح توسعه روستاهای سیور و علی آباد بیان کردند.