این جلسه که باحضور معاون فرماندار شهرستان آران و بیدگل، بخشدار، دهیاران روستاها و کارگروه تخصصی طرح های توسعه روستایی استانداری استان اصفهان، در محل فرمانداری این شهرستان برگزار گردید، مرکز مشاوره کارآفرینی لیان برای معرفی و ارائه ی کارگروه طرح های توسعه روستایی حضور داشته است. این نشست که با هدف آگاهی بخشیدن به دهیاران در خصوص طرح های توسعه روستایی و انواع وام های تخصیص داده شده برای روستائیان برگزار شد، مدیرعامل مرکز مشاوره کارآفرینی لیان، تجربه های کسب شده این مرکز را در خصوص طرح های توسعه روستایی بیان کردند و پس از آن بازدیدی از روستاهای این شهرستان بعمل آوردند.