این رویداد در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ اسفندماه در دانشکده علوم پزشکی دانشگاه اصفهان، توسط برنامه توان افزایی بانوان فناور و خلاق معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان برگزارشده است.
در این برنامه ندا موسوی مدیر عامل مرکز مشاوره کارآفرینی لیان و نازنین کوهی حبیبی، مدیر داخلی این مرکز، به عنوان تسهیلگران این رویداد، در کنار شرکت کنندگان علاقه مند به حوزه کارآفرینی حضور دارند.