خدمات مشــاوره

دپارتمان خدمات مشــاوره
طرح توسعه روستایی سیور و علی آباد

طــرح‎های توانمـــندسـازی

دپارتمان خدمات طرح‎های توانمندسازی

خدمات طرح توجیهی و ثبت سامانه کارا

دپارتمان خدمات طرح توجیهی و سامانه کارا راشا لیان

خدمات مشاوره استارت‎آپ‎ها

دپارتمان خدمات مشاوره استارت‎آپ‎ها و کسب‎و‎کارهای نو