حضور مرکز مشاوره کارآفرینی لیان در کارگروه تخصصی توسعه اشتغال و کارآفرینی در بخش جرقویه علیا،  در این جلسه که با حضور دکتر انصاری مدیر کل امور روستایی و  شوراها، دکتر شیرازی مدیرعامل اتحادیه تعاونی روستاها و همچنین کلیه بخشداران و دهیاران و  مسئولین فنی و مالی برگزار گردید، مدیرعامل مرکز مشاوره لیان تجارب کسب شده و نتایج حاصله از طرح های توسعه روستای سیور و علی آباد و طرح اشتغال زائی بانوان روستای چم نور و همچنین برگزاری جشنواره بادام و گردو  را به عنوان عاملی جهت فروش مستقیم محصولات روستائیان بیان نمودند.