مرکز مشاوره کارآفرینی لیان، در راستای طرح اشتغال زائی بانوان روستای چم نور جلسه ای را به همین منظور در این روستا تشکیل داد. در این جلسه که در محل حسینیه و با حضور بانوان روستایی برگزار گردید، مدیرعامل این مرکز پس از توضیحاتی پیرامون این طرح، از محصولات و فرآورده های بانوان بازدید و با آنها به بحث و کفتگو نشستند.