اولین جشنواره گردو و بادام ایران طی روزهای هشتم و نهم شهریورماه در شهرستان لنجان بخش باغبادران برگزار خواهدشد.در راستای حمایت ازفرهنگ گردشگری روستایی، آشنایی وعرضه مستقیم محصولات کشاورزی و باغی شهرستان لنجان، نخستین جشنواره گردو  و بادام ایران در شهرستان لنجان بخش باغبادران برگزار خواهد شد. در این همایش که با حمایت فرمانداری لنجان و شهرداری لنجان برگزار می شود، محصولات روستایی از قبیل گردو، بادام، عسل، غذاهای محلی و صنایع دستی به صورت مستقیم عرضه خواهد شد. همچنین اجرای برنامه های شاد و تفریحی از دیگر محورهای این همایش که در محل پارک ساحلی شهر باغبادران برقرار است. گفتنی است مرکز مشاوره کارآفرینی لیان اجرای این مراسم را برعهده دارد.این موسسه پیش از این اجرای برنامه هایی مانند: توانمند سازی خیریه صدیقین توسعه روستایی روستای سیور و اجرای طرح توانمند سازی بانوان روستایی روستای چم نور  رابه عهده داشته است.