دولت‌یار فصلنامه‌ای درباره دولت و مدیریت عمومی است که با مجوز خانه نشریات دانشگاه علامه طباطبایی دومین ماه هر فصل منتشر می‌شود؛ که در این فصل خود به معرفی کتاب نبایدهای کسب و کارهای کوچک و کارآفرینانه نوشته دکتر میرواحدی و ندا موسوی پرداخت. این کتاب با ساختاری داستانی-تحلیلی تلاش کرده است که نشان دهد اشتباهاتی پیش پا افتاده می توانند به از دست رفتن سرمایه و منفع منجر شوند…

برای مشاهده معرفی کامل کتاب اینجا را کلیک کنید.