نهمین كارگاه طرح چرخش توانمندی ها توسط بنیاد ملی نخبگان استان اصفهان برگزار گردید. مدرس این دوره ندا موسوی مدیرعامل مرکز مشاوره کارآفرینی لیان و محتوای آموزشی آن بررسی خطاهای مدیریتی، اشتباهات رایج و جبران ناپذیر کسب و کار و دلایل شکست یک کسب و کار و پیشگیری از آن بود. مخاطبین این کارگاه افرادی بودندکه می‌خواهند یک کسب و کار جدید راه اندازی کنند یا کسب و کار خود را توسعه دهند.