ندا موسوی مدیر عامل مرکز مشاوره کارآفرینی لیان در مصاحبه ای که با ماهنامه سرآمد انجام داد بیان کرد: نقشه رشد همه، خانواده است و از روی فرش خانه، می شود به عرش رسید و همچنین معتقد است: اقتصاد مقاومتی افقی است برای خروج از کلیشه ها، ولی متاسفانه بسیاری از تلاش های تحول جویانه در کشور ما منحصر به امور کلی و کلان و در واقع یکسری سخنرانی می شوند…

برای مشاهده متن کامل خبر اینجا را کلیلک کنید.