theme wordpress

حضور مرکز مشاوره کارآفرینی لیان در ارائه طرح های توسعه روستایی شهرستان فریدن

صفحه اصلی/اخبار/اخبار توسعه روستایی/حضور مرکز مشاوره کارآفرینی لیان در ارائه طرح های توسعه روستایی شهرستان فریدن

حضور مرکز مشاوره کارآفرینی لیان در ارائه طرح های توسعه روستایی شهرستان فریدن

مرکز مشاوره کارآفرینی لیان به عنوان یک مرکز اجرایی عملیاتی طرح های توسعه روستایی، در معرفی و ارائه ی کارگروه امور روستایی به همراه مدیر کل امور روستایی و شوراها جناب آقای دکتر انصاری و همچنین فرماندار و بخشداران شهرستان فریدن حضور داشته است. در این جلسه انواع وام های تخصیص داده شده برای روستائیان معرفی گردید و اهم طرح های توسعه روستایی برای دهیاران محترم، به تفصیل بیان شد. مدیرعامل مرکز مشاوره کارآفرینی لیان نیز تجارب و توانمندی های این مرکز را در خصوص طرح های توسعه روستایی بیان کردند.