theme wordpress

بازدید اولیه مرکز مشاوره کارآفرینی لیان از روستای وانشان

صفحه اصلی/اخبار/اخبار توسعه روستایی/بازدید اولیه مرکز مشاوره کارآفرینی لیان از روستای وانشان

بازدید اولیه مرکز مشاوره کارآفرینی لیان از روستای وانشان

روستای وانشان یکی از روستاهای شهرستان گلپایگان است که به منظور شناخت پتانسیل های این روستا و با هدف ارائه راهکارهای اجرائی برای توسعه آن، بازدید هدفمندی از این روستا انجام گرفت. این بازدید با حضور مدیرعامل مرکز مشاوره کارآفرینی لیان، بخشدار، دهیار و اعضای شورای این روستا انجام  شد و پس از آن مرکز مشاوره کارآفرینی لیان جهت ارائه طرح توسعه این روستا اعلام همکاری نمودند.