theme wordpress

حضور مرکز مشاوره لیان در ارائه طرح های توسعه روستایی شهرستان گز و برخوار

صفحه اصلی/اخبار/اخبار توسعه روستایی/حضور مرکز مشاوره لیان در ارائه طرح های توسعه روستایی شهرستان گز و برخوار

حضور مرکز مشاوره لیان در ارائه طرح های توسعه روستایی شهرستان گز و برخوار

این نشست که باحضور دکتر انصاری مدیرکل امور روستایی و شوراها، فرماندار و دهیاران شهرستان گز و برخوار در محل فرمانداری این شهرستان برگزار گردید، مرکز مشاوره کارآفرینی لیان به عنوان معرفی و ارائه ی کارگروه طرح های توسعه روستایی حضور داشته است. این نشست که با هدف آگاهی بخشیدن به دهیاران در خصوص طرح های توسعه روستایی و انواع وام های تخصیص داده شده برای روستائیان برگزار شد، خانم ندا موسوی مدیرعامل مرکز مشاوره کارآفرینی لیان، تجربه های کسب شده این مرکز را در خصوص طرح های توسعه روستایی بیان نمودند.