اخبار توسعه روستایی

صفحه اصلی/اخبار/اخبار توسعه روستایی

جلسه هماهنگی طرح توسعه روستاهای سیور و علی آباد با سازمان های مرتبط

اخبار, اخبار توسعه روستایی|


این جلسه با حضور معاون فرماندار شهرستان سمیرم، رئیس بنیاد [...]

بازدید اولیه مرکز مشاوره کارآفرینی لیان از روستای وانشان

اخبار, اخبار توسعه روستایی|


روستای وانشان یکی از روستاهای شهرستان گلپایگان است که به [...]

حضور مرکز مشاوره لیان در ارائه طرح های توسعه روستایی شهرستان گز و برخوار

اخبار, اخبار توسعه روستایی|


این نشست که باحضور دکتر انصاری مدیرکل امور روستایی و [...]

حضور مرکز مشاوره لیان در ارائه طرح های توسعه روستایی شهرستان آران و بیدگل

اخبار, اخبار توسعه روستایی|


این جلسه که باحضور معاون فرماندار شهرستان آران و بیدگل، [...]

ارائه طرح توانمندسازی اشتغال بانوان روستای چم نور

اخبار, اخبار توسعه روستایی|


در راستای فرآیند انجام طرح توانمندسازی اشتغال بانوان روستای چم [...]

حضور مرکز مشاوره لیان در ارائه طرح های توسعه روستایی شهرستان گلپایگان

اخبار, اخبار توسعه روستایی|


مرکز مشاوره کارآفرینی لیان به عنوان یک مرکز اجرایی عملیاتی [...]

بازدید اولیه مرکز مشاوره کارآفرینی لیان از روستای قمیشلو

اخبار, اخبار توسعه روستایی|


به منظور شناخت پتانسیل های روستای قمیشلو و با هدف [...]

حضور مرکز مشاوره کارآفرینی لیان در ارائه طرح های توسعه روستایی شهرستان فریدن

اخبار, اخبار توسعه روستایی|


مرکز مشاوره کارآفرینی لیان به عنوان یک مرکز اجرایی عملیاتی [...]

جلسه دفاع فاز سوم طرح توسعه روستای سیور و علی آباد

اخبار, اخبار توسعه روستایی|


در راستای انجام طرح توسعه روستای سیور و علی آباد، [...]

بازدید اولیه مرکز مشاوره کارآفرینی لیان از روستای چم نور

اخبار, اخبار توسعه روستایی|


به دلیل شناسایی پتانسیل های روستای چم نور و ارائه [...]