اخبار

حضور مرکز مشاوره لیان در ارائه طرح های توسعه روستایی شهرستان گلپایگان

اخبار, اخبار توسعه روستایی|


مرکز مشاوره کارآفرینی لیان به عنوان یک مرکز اجرایی عملیاتی [...]

برگزاری نشست خبری پیرامون معرفی طــــرح نبـــایدهای کســــب و کار بانوان کارآفرین در استان اصفهان

اخبار|


این نشست با حضور خانم دکتر اثنی عشران مشاور و [...]

حضور مرکز مشاوره کارآفرینی لیان در اولین رویداد مات(تجربه شکست)

اخبار|


اولین رویداد مات (تجربه شکست) با هدف به اشتراک گذاری [...]

بازدید اولیه مرکز مشاوره کارآفرینی لیان از روستای قمیشلو

اخبار, اخبار توسعه روستایی|


به منظور شناخت پتانسیل های روستای قمیشلو و با هدف [...]

حضور مرکز مشاوره لیان در ارائه طرح های توسعه روستایی شهرستان دهاقان

اخبار|


این نشست که باحضور مدیر کل امور روستایی و شوراها [...]

حضور مرکز مشاوره کارآفرینی لیان در ارائه طرح های توسعه روستایی شهرستان فریدن

اخبار, اخبار توسعه روستایی|


مرکز مشاوره کارآفرینی لیان به عنوان یک مرکز اجرایی عملیاتی [...]

حضور مرکز مشاوره کارآفرینی لیان در ارائه طرح های توسعه روستایی بخش جرقویه علیا

اخبار|


حضور مرکز مشاوره کارآفرینی لیان در کارگروه تخصصی توسعه اشتغال [...]

جلسه دفاع فاز سوم طرح توسعه روستای سیور و علی آباد

اخبار, اخبار توسعه روستایی|


در راستای انجام طرح توسعه روستای سیور و علی آباد، [...]

انتخاب مدیرعامل مرکزمشاوره کارآفرینی لیان به عنوان رئیس کمیته اشتغال و سرمایه گذاری شورای مشورتی جوانان استاندار اصفهان

اخبار|


در جلسه شورای مشورتی جوانان استاندار اصفهان که با حضور [...]