پروژه های توانمندسازی بانوان

صفحه اصلی/پروژه های توانمندسازی بانوان

طرح اشتغال زایی بانوان روستای چم نور با رویکرد کارآفرینی


نوع پروژه: پروژه‎ توسعه روستا


کارفرما: دهیاری روستای چم نور


زمان پروژه: مرداد تا آذر 1397