• اشتغال زایی بانوان روستای چم نور با رویکرد کارآفرینی
  • اشتغال زایی بانوان روستای چم نور با رویکرد کارآفرینی
  • اشتغال زایی بانوان روستای چم نور با رویکرد کارآفرینی

معرفی پروژه

در جهت توانمند سازی بانوان روستایی طرح پژوهشی- اجرائی به دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان ارسال گردید و پس از داوری های متعدد مقرر گردید برای شروع، روستای چم نور از مجموعه چم کوه در غرب استان اصفهان در شهرستان لنجان، با جمعیتی در حدود 1500 نفر بمنظور توانمندسازی اقتصادی بانوان انتخاب گردد.

خروجی پروژه

در دست اجرا

تسهیلگران

  • سعید انصاری، مدیر کل امور روستایی استانداری اصفهان
  • سهیلا اثنی عشران، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان استانداری
  • مهدی صفرخانلو، فرماندار شهرستان لنجان
  • حاج علی محمدی، بخشدار باغبهادران
  • اصغر شمس، دهیار چم نور
  • شورای اسلامی روستای چم نور

 

نام پروژه

طرح اشتغال زایی بانوان روستای چم نور با رویکرد کارآفرینی


کارفرما

دهیاری روستای چم نور


زمان پروژه

مرداد تا آذر 1397


خواسته‎های کارفرما

ارائه راهکارهای مناسب با فرهنگ و بازار هدف منطقه و استان برای اجرای طرح حمایت بانوان روستایی از دریچه کارآفرینی