• توانمندسازی بانوان- بانوان سفیران خلاق
  • توانمندسازی بانوان- بانوان سفیران خلاق

معرفی پروژه

مرکز مشاوره کارآفرینی لیان با همکاری دفتر تخصصی بانوان شهرداری اصفهان دوره های ویژه ای با هدف توان افزایی بانوان برگزار نموده است.

خروجی پروژه

برگزاری کارگاه های تخصصی در 5 حوزه : مادر خلاق، مهمانی خلاق، خانه خلاق، هنر خلاق و قلم خلاق در شش منطقه مرکز تخصصی بانوان آفتاب، پایگاه هشتم شکاری و فرهنگسراهای همت، سبحان، موعود و قدس

تسهیلگران

  • دفتر تخصصی بانوان آفتاب شهرداری اصفهان
  • فرهنگسرای پایگاه هشتم شکاری استان اصفهان
  • فرهنگسرای پایداری (شهید همت) اصفهان
  • فرهنگسرای سبحان سپاهان شهر
  • فرهنگسرای موعود اصفهان
  • فرهنگسرای قدس اصفهان

بازتاب در رسانه‎ها

سایت خبری ایمنا

دفتر تخصصی بانوان آفتاب

 

نام پروژه

مادران هشت بهشت (بانوان سفیران خلاق)


کارفرما

دفتر تخصصی بانوان آفتاب


زمان پروژه

شهریور 1395


خواسته‎های کارفرما

ارتقا خلاقیت و توانمندسازی بانوان