• بانوان یاوران اقتصاد
  • توانمندسازی بانوان بانوان یاوران اقتصاد
  • توانمندسازی بانوان بانوان یاوران اقتصاد
  • توانمندسازی بانوان بانوان یاوران اقتصاد

معرفی پروژه

با هدف توان افزایی و توانمند سازی بانوان، مرکز مشاوره کارآفرینی لیان با همکاری دفتر تخصصی بانوان شهرداری اصفهان و خانم دکتر زهرا داور پناه در شهریور ۱۳۹۵، دوره ای ویژه بانوان را طراحی و اجرا نمود. در این دوره در حدود ۲۰۰ نفر از بانوان کارمند و مربیان شهرداری اصفهان حضور داشتند و از محتواهای آموزشی کارگاه بهره مند شدند.

خروجی پروژه

برگزاری کارگاه آموزشی بانوان یاوران اقتصاد در چهار سرفصل شامل:

  • زندگی ارزش آفرین
  • بانوی کارآفرین و نبایدهای کسب و کار
  • نقش زنان در رفاه و مدرسه ثروت آفرین
  • تجربه منحصر به فرد زن بودن

تسهیلگران

  • بنیاد ملی نخبگان استان اصفهان
  • شهرداری اصفهان
  • دفتر تخصصی بانوان آفتاب شهرداری اصفهان

بازتاب در رسانه‎ها

ایمنا

اصفهان زیبا

مرکز تخصصی بانوان آفتاب

شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان

نام پروژه

کارگاه بانوان یاوران اقتصاد


کارفرما

دفتر تخصصی بانوان آفتاب


زمان پروژه

شهریور 95


خواسته‎های کارفرما

طراحی و برگزاری کارگاه بانوان یاوران اقتصاد